Chirurgia

CHIRURGIA

Z zakresu chirurgii i ortopedii oferujemy naszym pacjentom:
• zabiegi profilaktyczne (sterylizacja, kastracja)
• zabiegi w obrębie jamy brzusznej, miednicznej
• chirurgię twarzowo-czaszkową
• diagnozowanie i leczenie chorób stawów i kości
• narkozę infuzyjną przy stałym monitoringu pacjenta
• przed zabiegami oferujemy badania, aby zminimalizować ryzyko narkozy